Schooltoeslag / studiefinanciering

Belgische leerlingen 

Kinderen die secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag (ook selectieve participatietoeslag genoemd) als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden. Je ontvangt de schooltoeslag automatisch van de uitbetaler van het groeipakket tussen eind augustus en december. Voor meer informatie klik hier!

Nederlandse leerlingen 

Nederlandse leerlingen die 18+ zijn en in een 5de, 6de, 7de BSO of SenSe zitten, kunnen recht hebben op studiefinancieringHiervoor moeten ze zich bevragen bij het Duo. Studiefinanciering buitenland - volledig mbo in buitenland - DUO. Meer informatie hierover vind je hier.

Dit geldt ook voor de vervoerskosten voor leerlingen die met de Nederlandse bussen komen. Zij kunnen zich ook informeren bij het Duo als ze hier recht op hebben. Ov en reizen - vergoeding extra reiskosten – DUO. Meer informatie hierover vind je hier.

De leerlingen die studiefinanciering ontvangen hebben en hun diploma behalen moeten dit kenbaar maken aan het DUO. Meer informatie vind je hier.