Projecten schooljaar 2023-2024

Om onze leerlingen praktijkervaring te laten opdoen, streven we naar partnerschappen met het bedrijfsleven, organisaties, hogescholen en universiteiten. Op deze pagina vind je een scala aan lokale, regionale en internationale samenwerkingsinitiatieven. We focussen op interdisciplinaire projecten, die zowel binnen als buiten de schoolse context plaatsvinden, variërend van kleinschalige ondernemingen tot grootschalige, gesubsidieerde samenwerkingsprojecten.