Leerlingenbegeleiding

Een team van interne leerlingenbegeleiders staat elke dag klaar om jou op verschillende vlakken te ondersteunen.

 

Drie belangrijke pijlers

Leren leren: begeleiden en ondersteunen bij het leren en studeren

We willen alle leerlingen uitdagen om het beste van zichzelf te geven, rekening houdend met hun mogelijkheden.

Vakleerkrachten en leercoaches ondersteunen je met leertips, motivatie, time management en leerstrategieën.

 

 

Leren leven: hulp en ondersteuning bij het volwassen worden

Leren is belangrijk, maar je goed voelen ook. Overigens wie zich goed voelt, presteert beter.

Met je vragen en bezorgdheden kan je  altijd terecht bij de klassenleraar of bij iemand van de interne leerlingenbegeleiding.

Samen, vanuit wederzijds respect gaan leraren en interne leerlingbegeleiders op pad met jou.

Leren kiezen: nauw betrokken bij de schoolloopbaanbegeleiding

Omdat we een juiste studiekeuze belangrijk vinden, investeren we in de begeleiding van dat keuzeproces. Dat gebeurt door de klassenleraar samen met de coördinator "leren kiezen" en de leercoaches.


Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Onze school werkt samen met het Centrum voor leerlingenbegeleiding Limburg? Meer info www.vrijclblimburg.be