Digisprong in onze scholengemeenschap

Sinds 2020-2021 heeft onze scholengemeenschap een “laptopproject” naar de klas gebracht. Hierbij kochten de leerlingen van bepaalde klassen een laptop om te gebruiken in de klas, maar ook thuis.

De Vlaamse overheid is ondertussen gestart met Digisprong: extra geld voor ICT-uitrusting in het Vlaamse onderwijs. Op deze manier wil de overheid zorgen dat alle leerlingen een computer ter beschikking hebben voor gebruik op school en thuis.

Onze scholengemeenschap heeft ervoor gekozen om een gefaseerde uitrol te doen van laptops voor onze leerlingen. Gedurende de afgelopen twee schooljaren hebben al onze leerlingen van het voltijds onderwijs een laptop ter beschikking gekregen van de school. Deze laptops blijven altijd eigendom van de school en kunnen niet gekocht worden op het einde van de huurperiode. Voor de leerlingen van het deeltijds onderwijs (Duaal Leren) zijn er laptops op school ter beschikking gesteld. 

We proberen de kosten voor de ouders zo laag mogelijk te houden. De financiële steun van de overheid is helaas niet voldoende om kosteloos een laptop ter beschikking te stellen.

Leerlingen in de eerste graad

In de eerste graad van onze scholengemeenschap werd er volop ingezet op digitalisering van lesmateriaal en upgraden van de Wifi- infrastructuur.

De leerlingen van het eerste en tweede jaar huren sinds september 2022 een laptop van de school. We vragen hiervoor een waarborg van 150 EURO en een jaarlijkse huur van 30 EURO per laptop. De waarborg wordt uiteraard terugbetaald zodra de laptop in goede staat terug wordt ingeleverd aan het einde van de eerste graad.

Dus alle leerlingen van de eerste graad hebben een laptop van de school ter beschikking.

Leerlingen in de bovenbouw

Alle leerlingen van de bovenbouw hebben een laptop van de school ter beschikking.

Voor de leerlingen uit het domein STEM voorzien we een krachtige laptop. We vragen hiervoor een waarborg van 150 EURO en een jaarlijkse huur van 130 EURO per laptop. De waarborg wordt uiteraard terugbetaald zodra de laptop in goede staat terug wordt ingeleverd.

Voor de leerlingen van de andere domeinen van de bovenbouw (Economie&Organisatie, Sport, Maatschappij&Welzijn, Taal&Cultuur en domeinoverschrijdende studierichtingen) voorzien we een basislaptop zoals in de eerste graad. We vragen hiervoor een waarborg van 150 EURO en een jaarlijkse huur van 30 EURO per laptop. De waarborg wordt uiteraard terugbetaald zodra de laptop in goede staat terug wordt ingeleverd.

Vaak gestelde vragen

Waarom moeten ouders/leerlingen hiervoor betalen?

Scholen krijgen van de overheid een bedrag per leerling om een laptop aan te kopen. Dit bedrag (510 EURO) is echter te laag om een voldoende krachtige laptop aan te kopen. Het verschil tussen de aankoopprijs en de subsidie die we krijgen wordt aangerekend in de vorm van huur.

Voor de leerlingen die een duurdere laptop nodig hebben om technische pakketten gebruiken, bedraagt de kostprijs voor de laptop 980 EURO per leerling. We vragen van iedere leerling een jaarlijks huurgeld van 130 EURO om deze extra kost te dekken.

Voor de basislaptop, bedoeld voor administratief gebruik, bedraagt de kostprijs 680 EURO. We vragen van iedere leerling een jaarlijks huurgeld van 30 EURO om deze extra kost te dekken.

Kunnen ouders/leerlingen de laptop overkopen op het einde van de huurperiode?

Neen, dit kan niet. De laptops blijven eigendom van de scholengemeenschap en worden ingezet voor nieuwe leerlingen van onze scholengemeenschap.

Wat gebeurt er als de laptops versleten zijn?

Digisprong is een eenmalige actie van de Vlaamse overheid, zonder concreet vervolg in de toekomst. Zodra de laptops niet meer bruikbaar zijn (we rekenen op 3 tot maximaal 5 jaar levensduur) zal onze scholengemeenschap op zoek moeten gaan naar een werkwijze die betaalbaar is voor ouders en school.

Wat met de leerlingen van het deeltijds onderwijs?

Voor het deeltijds onderwijs worden er laptops voorzien die de leerlingen kunnen gebruiken als ze op school zijn. Het is niet de bedoeling dat deze laptops met de leerlingen mee naar huis gegeven worden. Hier zal dus ook geen waarborg of huurgeld voor gevraagd worden.

Houden de leerlingen dezelfde laptop gedurende alle leerjaren in onze scholengemeenschap?

Ja, als de leerling een niet-STEM richting volgt in de bovenbouw. Deze leerlingen behouden hun basislaptop die ze hebben gekregen in de eerste graad.

Neen, als de leerling in het derde jaar kiest voor een STEM-richting. Zij ruilen hun basislaptop na het tweede jaar in en huren vanaf het derde jaar een meer krachtige laptop.

Deze laptop houdt de leerling in de bovenbouw dan wel tot het einde van de schoolloopbaan in onze scholengemeenschap.

Welke garantie en verzekering zit er bij deze toestellen?

Op deze toestellen zit een volledige garantie van 3 jaar, inclusief de batterij. Er zit ook een verzekering op de toestellen, met een franchise van 39 EURO. Dus bij accidentele schade die buiten de garantie valt of diefstal met braak zal er enkel een forfaitaire kost van 39 EURO per schadegeval aangerekend worden.

Waar kunnen onze leerlingen terecht voor software?

We verdelen sinds dit schooljaar al onze software via https://www.academicsoftware.eu. Leerlingen kunnen hier inloggen met hun @leerling.mosa-rt.be mailadres en krijgen toegang tot de software die ze nodig hebben. Je kan op deze site ook handige software vinden die je niet echt nodig hebt voor je studies: een virusscanner, Adobe Creative Cloud, Autocad, een online typcursus, …

Mogen de leerlingen ook een eigen laptop gebruiken op school?

Het is geen verplichting om een laptop van de school te huren, maar we raden het wel van harte aan omwille van onderstaande redenen:

  • Het is voor onze ICT-dienst niet mogelijk om vreemde laptops te onderhouden: we hebben niet de nodige rechten, mogen geen herstellingen doen, hebben geen kennis van alle toestellen en kunnen de laptops niet in ons beheersysteem opnemen om ze op afstand te onderhouden.
  • Als er een softwareprobleem is met de toestellen van de school, kunnen wij de laptop op enkele tientallen minuten opnieuw installeren. Dit kan niet met toestellen die niet van ons zijn. 
  • Voor de toestellen van de school kunnen we bepaalde instellingen en software vanuit de cloud verdelen. Deze instellingen maken het gebruik van de laptops en de software een stuk eenvoudiger. Dat kunnen we niet doen voor toestellen die niet van de school zijn.
  • Wij voorzien op onze toestellen een herstelling op de volgende werkdag, op school, door onze leverancier. De consumentenlaptops van de leerlingen hebben deze garantie meestal niet maar moeten naar de winkel gebracht worden voor herstelling.
  • Als een herstelling langer duurt dan enkele uren, voorzien wij een vervangtoestel voor de leerlingen die een laptop huren van de school. Want zonder laptop kunnen de lessen uiteraard niet optimaal gevolgd worden. Bij een laptop die u in de winkel kocht, is meestal geen vervangtoestel voorzien.
  • De laptop van de school heeft ook garantie op de batterij. Dit hebben de meeste consumententoestellen niet. 
  • Als een laptop van de school per ongeluk valt of waterschade heeft, zorgt onze leverancier voor de herstelling van het toestel met een forfait van 39 EURO per schadegeval. Deze verzekering kan u eventueel op uw eigen toestel ook afsluiten, maar tegen welke prijs? 

U begrijpt dat wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen altijd over een werkende laptop kunnen beschikken. Want zonder laptop (of zonder vervangtoestel bij een defect) wordt het leerproces van de leerling verstoord en worden ook de lessen van onze leerkrachten verstoord. 

Voor al je andere vragen kan je contact opnemen met stefan.cox@mosa-rt.be