Interne leerlingenbegeleiding

  Adjunct-directeur interne leerlingenbegeleiding Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT
  Dana Vliegen
  dana [dot] vliegen [at] mosa-rt [dot] be

 

 

 

 

  


Zorgcontinuüm

In onze school baseren we ons op een zorgcontinuüm. We vinden het belangrijk dat elke leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om te functioneren in onze school.

 

 

De vertaling van dit zorgcontinuüm start in de eerste plaats in de klas. Leraren bieden aan alle leerlingen een krachtige leeromgeving aan. De leraar stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen, volgt hen systematisch op en werkt actief aan de versterking van beschermende factoren (vb. vrienden, betrokkenheid van ouders, motivatie …) en aan de vermindering van risicofactoren. Als school vinden we het belangrijk om in te zetten op deze brede basiszorg. De leraar kan hierbij rekenen op advies van de dienst Interne Leerlingbegeleiding om dit te realiseren. Als er nood is aan verhoogde zorg zal de dienst meer uitgesproken ondersteuning bieden aan zowel leerling, ouders en leerkracht.

 

Om dit te realiseren splitsen we onze Interne Leerlingbegeleiding op in ‘1stelijnszorg’ en ‘2delijnszorg’.

1ste lijn = leerlingensecretariaat

 • Eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders
 • Spijbelpreventie/afwezigheden
 • Centraliseren en coördineren van de leerlingenproblemen, vb. aanpak van pestsituaties, herstelbemiddeling na conflicten …
 • Filterfunctie t.a.v. 2delijnsondersteuning
 • Uit de les
 • EHBO

2e lijn = (interne) leerlingbegeleiders

 • Samen met lln (met extra ondersteuningsbehoeften/zorg) op weg gaan om te functioneren in het regulier secundair onderwijs
 • Handelingsgerichte gesprekken met leerlingen, opstellen van begeleidingsplan/ klasaanpak in overleg met leerkrachten, leerling en ouders
 • Onze focus ligt op:

o   nood aan specifieke aanpak (sticordi)

o   welbevinden

o   storend gedrag

o   ontwikkelingsproblemen

o   inzet en motivatie

 • Een melding kan gebeuren door leerlingen, ouders, klasleraar, directie, derden.
 • Binnen deze belangrijke 2delijns ondersteuning hanteren we 3 belangrijke pijlers. Naargelang de fase uit het zorgcontinuüm hanteren we andere methodieken of andere manieren van ondersteunen.

 

Drie belangrijke pijlers

Leren leren: begeleiden en ondersteunen bij het leren en studeren
We streven ‘zin in leren’ na en we willen dit blijvend aanwakkeren. In onze school werken leercoaches. Zij bieden leraren inhoudelijke ondersteuning rond algemene leertips of leerproblemen, het verhogen van de motivatie , time management, werken aan basisattitudes van leerstrategieën, creëren van een krachtige leeromgeving … Leerlingen die moeite ondervinden bij het verwerken van de leerstof worden eerst door hun vakleerkracht opgevangen en met raad en daad bijgestaan. Dit kan aangevuld worden met ondersteuning door de leercoach (verhoogde zorg). Op die manier staan leerling en ouders er niet alleen voor! We willen alle leerlingen uitdagen om het beste van zichzelf te geven, rekening houdend met hun mogelijkheden.

 

Leren leven: hulp en ondersteuning bij het volwassen worden
Leren is belangrijk, maar je goed voelen ook. Overigens wie zich goed voelt, presteert beter.

Jongeren komen terecht in een bijzondere en uitdagende periode in hun leven. Ze groeien naar volwassenheid en zoeken naar hun eigen identiteit. Als school bekijken we adolescentie (of puberteit) niet alleen als een tijd van risico’s en grenzen, maar ook van unieke kansen en mogelijkheden. Hierbij willen we jongeren ten volle ondersteunen en uitdagen. Met hun vragen en bezorgdheden kunnen jongeren altijd terecht bij de klassenleraar of bij iemand van de interne leerlingenbegeleiding. Samen, vanuit wederzijds respect gaan leraren en interne leerlingbegeleiders op pad met jou.

 

Leren kiezen: nauw betrokken bij de schoolloopbaanbegeleiding
Doorheen heel hun onderwijsloopbaan willen we leerlingen laten groeien tot keuzebekwame wereldburgers. Op bepaalde momenten in de schoolloopbaan moet de leerling, en samen met zijn ouders een keuze maken voor de toekomst: welke studierichting is voor mij het meest aangewezen op basis van mijn interesses en mijn capaciteiten? Omdat we een juiste keuze belangrijk vinden, investeren we in de begeleiding van dat keuzeproces. Dat gebeurt door de klassenleraar samen met de coördinator "leren kiezen" en de leercoaches.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Samenwerking met Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT

Naast de interne leerlingenbegeleiding werken we in Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Maaseik. Medewerkers van het VCLB, geen personeelsleden van Mosa-RT, worden op vraag ingeschakeld in de leerlingenbegeleiding. De samenwerking met het VCLB berust op een aantal afspraken, die Bijzondere Bepalingen worden genoemd.

Wil je meer weten over het Centrum voor Leerlingenbegeleiding klik dan hier!

Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool (1ste-2de jaar)
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT (vanaf 3de jaar)
 +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

CLW / Duaal Leren +32 89 56 81 86