Je wil deel uitmaken van KaSo Mosa-RT!

Vrije sollicitaties zijn zeker welkom. Je kandidatuur wordt gedurende één schooljaar toegevoegd aan de wervingsreserve van onze scholengemeenschap Mosa-RT. 

De partnerscholen in deze scholengemeenschap zijn:

  • EGS Maaseik Pelserstraat 33, 3680 Maaseik
  • EGS Neeroeteren Zandbergerstraat 21, 3680 Maaseik
  • EGS Kinrooi Kloosterstraat 14, 3640 Kinrooi

  • College Heilig Kruis – Sint-Ursula Weertersteenweg 135 A, 3680 Maaseik
  • Instituut Heilig Graf Weertersteenweg 135 A, 3680 Maaseik
  • Technisch Instituut Sint-Jansberg Sint-Jansberg 39, 3680 Maaseik.

 

Indien zich in de nabije toekomst een vacature voordoet waarvan de profielomschrijving nauw aansluit bij jouw opleiding, zullen we niet nalaten jou hiervan op de hoogte te brengen. Van het ontvangen van je kandidaatstelling krijg je geen schriftelijke bevestiging meer.


Pas als je akkoord gaat met ons privacybeleid (de door jou aangeleverde gegevens en geüploade CV worden intern gedurende 1 schooljaar (2021-2022) bewaard en gebruikt) kan je jouw gegevens invullen.

 

Lees hier de Privacyverklaring sollicitanten! 

Dringend gezocht! Voltijdse betrekking!

Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86