Over inschrijvingen (schooljaar 2018-2019)

Sinds 1 september 2012 zijn volgende regels van kracht voor wie dochter of zoon wil inschrijven in het secundair onderwijs. Die regelgeving gaat zowel over het moment waarop men een leerling kan inschrijven als over het aantal leerlingen dat mag ingeschreven worden: de zogenaamde Capaciteitsbeperking.

Wanneer mag u uw zoon of dochter inschrijven?

1ste graad (1ste jaar): er kan ingeschreven worden vanaf woensdag 28 februari 2018.
1ste graad (2de jaar) en graad 2 en 3 (3de tot en met het 7de jaar): inschrijven kan vanaf maandag 16 april 2018.

Print-vriendelijke versiePDF versie

     

Comments