WEBSHOP OPENDEURDAGEN

Nieuw!

Dit zijn wij!

Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT: dat is de perfecte som van duidelijke waarden, een mooi en gedurfd onderwijsproject, gemotiveerde leerkrachten die aandacht hebben voor wat jij graag doet en waar je goed in bent.

Met 3 vestigingen in de eerstegraadsschool en 44 studierichtingen in de tweede en derde graad + een centrum leren en werken bereiden we je voor op een mooie toekomst aan de universiteit of op de hogeschool en op de arbeidsmarkt!

Ervaring en deskundigheid halen we uit onze roots met College Heilig Kruis - Sint-Ursula, Instituut Heilig Graf en het Technisch Instituut Sint-Jansberg.
Kortweg, met Mosa-RT geven we nog meer ruimte voor ieders talent.

STEM is een internationale term die verwijst naar de combinatie van wetenschappen (Science),technologie (Technology), oplossingsgericht denken als een ingenieur(Engineering) en wiskunde (Mathematics).

In onze hoogtechnologische samenleving is er een blijvende nood aan jonge mensen met wetenschappelijke en technische kennis en inzicht. Daarom richten we voor alle leerlingen STEMthemaweken in.

Daar krijgen ze de kans om deze boeiende en wondere wereld te verkennen. Het zet hen aan om een studie of loopbaan in die richting te kiezen. Het tekort aan ingenieurs,chemici, digitale experten, onderhoudstechnici … wordt immers groter.

Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86