Nieuw in schooljaar 2020-2021

STEM is een internationale term die verwijst naar de combinatie van wetenschappen (Science),technologie (Technology), oplossingsgericht denken als een ingenieur(Engineering) en wiskunde (Mathematics).

In onze hoogtechnologische samenleving is er een blijvende nood aan jonge mensen met wetenschappelijke en technische kennis en inzicht. Daarom richten we voor alle leerlingen STEMthemaweken in.

Daar krijgen ze de kans om deze boeiende en wondere wereld te verkennen. Het zet hen aan om een studie of loopbaan in die richting te kiezen. Het tekort aan ingenieurs,chemici, digitale experten, onderhoudstechnici … wordt immers groter.

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                +32 89 70 25 43
Maaseik               +32 89 56 32 32
Neeroeteren         +32 89 86 46 65

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86