Over inschrijvingen (schooljaar 2021-2022)

Wanneer mag je inschrijven?

Voor het eerste jaar kan iedereen zich inschrijven op de eerstegraadsschool Mosa-RT vanaf 1 maart 2021.

  • Na de kerstvakantie publiceren we de te volgen modaliteiten bij inschrijving.
  • Als je met vragen zit mag je altijd telefonisch contact (089 56 32 32) opnemen.

 

Voor het tweede jaar mag je inschrijven vanaf 19 april 2021.

Onze jaarlijkse opendeurdag staat gepland op 25 april 2021.

De geplande infonamiddag voor leerlingen van groep 8 (Nederlandse basisschool) kan niet fysiek doorgaan.
Voor meer info over het digitale alternatief kan je kijken in het linkermenu.

Ik ben ... leerling

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                +32 89 70 25 43
Maaseik               +32 89 56 32 32
Neeroeteren         +32 89 86 46 65

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86