Inschrijven voor schooljaar 2023-2024

Wanneer mag je inschrijven?

  

Voor het eerste jaar kan je inschrijven op eerstegraadsschool Mosa-RT vanaf 6 maart 2023.

Voor het tweede jaar mag je inschrijven vanaf 17 april 2023.

Onze jaarlijkse opendeurdag gaat door op zondag 23 april 2023 van 13.30 u. tot 17.30 u.

Als je met vragen zit mag je altijd contact (089 70 25 43) opnemen.

 

 

 

 

 

Kijk- en inleefmomenten

Tijdens de opendeurdag is het mogelijk een kijkje te nemen op onze vestiging en te genieten van een rondleiding. Indien je vragen hebt kan je ze dan ook stellen aan de aanwezige vakleerkrachten.

Voor de leerlingen van het 6de leerjaar (Belgische basisschool) zijn er instapdagen. 

Verderop verneem je meer over deze 'bijzondere' dagen.

 

 

Capaciteitsbepaling

 

 

1ste jaar:

vestiging Kinrooi 1A: geen maximumcapaciteit.

vestiging Kinrooi 1B: geen maximumcapaciteit.

Ik ben ... leerling

Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86

 

                         

Comments