Over inschrijvingen (schooljaar 2021-2022)

Wanneer mag je inschrijven?

Voor het eerste jaar kan iedereen zich inschrijven op de eerstegraadsschool Mosa-RT vanaf 1 maart 2021.

  • Na de kerstvakantie publiceren we de te volgen modaliteiten bij inschrijving.
  • Als je met vragen zit mag je altijd telefonisch contact (089 7025 43) opnemen.

Voor het tweede jaar mag je inschrijven vanaf 19 april 2021.

Onze jaarlijkse opendeurdag staat gepland op 25 april 2021.

Voor leerlingen van groep 8 (Nederlandse basisschool) is er een infonamiddag op 13 januari 2021. Hierover verneem je verderop meer.

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                +32 89 70 25 43
Maaseik               +32 89 56 32 32
Neeroeteren         +32 89 86 46 65

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86