Regelgeving

Onderstaande is enkel van toepassing voor Belgische leerlingen.

Kinderbijslag
Tot 31 augustus van het jaar waarin de leerling 18 wordt, heeft hij recht op kinderbijslag. Wie daarna verder les volgt in het deeltijds onderwijs (CLW), verliest dit recht op kinderbijslag als het loon of sociale uitkering hoger is dan € 520,08 bruto/maand.

Startbonus

  • De startbonus is een premie voor leerlingen jonger dan 18 jaar en tijdens hun leerplicht en in het kader van een alternerende opleiding, een praktijkopleiding volgen of beroepservaring opdoen bij een werkgever. De voorziene duur van de hiertoe gesloten opleidings- of arbeidsovereenkomst moet minstens vier maanden bedragen.
  • De startbonus wordt toegekend voor maximum drie jaar van eenzelfde alternerende opleidingscyclus. Op het einde van elk geslaagd opleidingsjaar heeft de leerling recht op de startbonus.
  • De startbonus bedraagt € 500,00 voor een 1ste of een 2de opleidingsjaar en € 750,00 voor een 3de opleidingsjaar.

Een loon of vergoeding
Leerlingen van het deeltijds onderwijs, die tewerkgesteld worden, krijgen voor hun prestaties een loon of een vergoeding. Dat is afhankelijk van het soort contract dat opgesteld wordt. Hier moet met verschillende factoren rekening gehouden worden. Volgende contracten zijn mogelijk:

  • deeltijds arbeidscontract
  • industrieel leerlingwezen
  • brugproject
  • thuishelper
  • interimcontract
  • individuele beroepsopleiding
  • startbanenovereenkomst 

Voor meer informatie, raadpleeg het centrumreglement.

Ziekteverzekering
Leerlingen met een eigen inkomen moeten een ziekenboekje op hun eigen naam aanvragen bij een ziekenfonds.

BELASTINGEN
Woont de leerling nog thuis en is zijn belastbaar inkomen hoger dan € 3110 netto per jaar, dan is hij fiscaal niet meer ten laste van de ouders. Kinderen van een alleenstaande ouder die minder dan € 4490 netto per jaar verdienen, blijven fiscaal ten laste van de ouder. 

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                +32 89 70 25 43
Maaseik               +32 89 56 32 32
Neeroeteren         +32 89 86 46 65

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86