Centrum Leren en Werken

Per week volgen de leerlingen 2 dagen les in het Centrum Leren en Werken (CLW) en gaan 3 dagen werken. 
Beide lesdagen worden zo gegroepeerd dat de leerlingen, ofwel op maandag en dinsdag, ofwel op donderdag en vrijdag, de lessen volgen. De opleiding omvat 15 lesuren, opgedeeld in algemene vorming (AV) en beroepsgerichte vorming (BGV).

Algemene vorming (AV)
In de lessen AV (7 uur per week) krijg je de leerplandoelen van 2de graad, 3de graad en 3de leerjaar 3de graad. Deze leerplandoelen worden opgesplitst in meerdere rubrieken.
Als Vakoverschrijdende Eindtermen (VOET) zijn het de VOETEN van het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO). De vooropleiding, inzet en motivatie van de leerling zijn bepalend voor de slaagkansen en het maximumniveau dat kan worden bereikt binnen de algemene vorming.

Beroepsgerichte vorming (BGV)
In de beroepsgerichte vorming (8 lesuren) worden verschillende opleidingen aangeboden.

Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool (1ste-2de jaar)
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT (vanaf 3de jaar)
 +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

CLW / Duaal Leren +32 89 56 81 86