CLIL – les volgen in het Engels

CLIL staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’
Het is een vorm van meertalig onderwijs waarin je niet-taalvakken, zoals wiskunde en aardrijkskunde, in een andere taal krijgt dan het Nederlands. Campus Mosa-RT heeft gekozen voor Engels als instructietaal voor deze lessen.

Waarom kies je voor CLIL?
CLIL verhoogt je taalvaardigheid. Door een vak in een andere taal te volgen, leer je luisteren, lezen en spreken in de vreemde taal, je spreekdurf wordt groter en je woordenschat uitgebreider. ‘Twee voor de prijs van één’, zeg maar: je leert een andere taal vanuit inhoudelijk boeiende leerstof. Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkelingskansen die CLIL biedt, heel motiverend werken, zowel voor het niet-taalvak als voor de taal. Bovendien zou het leren van talen volgens de CLIL-aanpak tot betere schoolresultaten in het algemeen leiden. Niets dan voordelen dus!

CLIL ≠ taalles
CLIL-lessen kan je niet vergelijken met taallessen. In een CLIL-les ligt de focus niet op de vreemde taal, maar op de vakinhoud. Je leert de taal niet door die te bestuderen, maar door ze actief te gebruiken. Leerkrachten verwachten in CLIL-lessen dan ook geen foutloos taalgebruik, maar zij stimuleren de spontane omgang met de vreemde taal.

Welke vakken worden in het Engels gegeven?
In het vierde jaar starten we met de vakken wiskunde, aardrijkskunde, biologie en fysica.
Opgelet: Deze vakken zullen slechts tijdens enkele periodes en dus niet gedurende het hele jaar in het Engels gegeven worden.

Evaluatie
Als CLIL-leerling word je geëvalueerd op basis van je inhoudelijke kennis van een vak; niet op basis van je uitspraak of grammatica. Toch is het zinvol om ook feedback te krijgen over je talige vooruitgang. Daarom zal deze evaluatie in nauwe samenwerking gebeuren met die van het vak Engels.

Wie kan kiezen voor CLIL?
We starten kleinschalig in de richtingen 4 Latijn en 4 Wetenschappen. In de toekomst zullen hier meerdere studierichtingen aan toegevoegd worden en zal CLIL ook over meerdere studiejaren lopen.

Engagement
CLIL vraagt een volgehouden inzet en engagement. Als je ervoor kiest om een vak in een vreemde taal te volgen, dan gaan we ervan uit dat je die keuze voor een heel schooljaar maakt. Dat is belangrijk om organisatorische én inhoudelijke redenen. Mocht na verloop van tijd blijken dat CLIL toch niet de beste keuze is voor jou, dan kan in samenspraak met de klassenraad een overstap worden overwogen naar een parallelle klas waar het betrokken vak in het Nederlands wordt gegeven.

Meer informatie
Indien je meer informatie wenst rond deze aanpak kan je terecht op volgende websites:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clil-content-and-language-integrated-learning
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/81-scholen-bieden-vanaf-1-september-vakken-aan-in-een-andere-taal-0
https://duurzaamonderwijs.com/2017/02/21/clil-in-het-secundair-onderwijs-niets-dan-positief-nieuws/
http://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/CLIL-RAPPORT%20zonder%20bijlagen%20-%2020170112.pdf

Contactpersoon
Célien Convents – coördinator Talenbeleid
celien [dot] convents [at] mosa-rt [dot] be

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
info [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                 +32 89 70 25 43

Maaseik               +32 89 56 32 32

Neeroeteren         +32 89 86 46 65