Clean Tech in 3 Economie

Omdat de wereld altijd in verandering is, werd Maurice Ballard, voorzitter van CleanTechPunt, op maandag 14 januari 2019 uitgenodigd in klas 3EC1. Goed informeren en kritisch leren nadenken was het doel van deze sessie. De economisten van morgen komen immers terecht in een wereld waarbij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal staat.

Aangezien de draagkracht van onze aarde beperkt is, zullen we moeten gaan naar een nieuwe manier van denken. Eén ervan is CleanTech of Clean Technology. Dit is alles wat we nodig hebben om in de behoeften van de toekomstige generaties te voorzien met zo weinig mogelijk negatieve impact op het milieu en met zo veel mogelijk gebruik van hernieuwbare energie. De oorsprong van dit idee vinden we in de natuur want de natuur kent geen afval.

Economie, ecologie en maatschappij zullen in de toekomst dan ook nauw moeten samenwerken om de wereldwijde klimaatuitdagingen aan te gaan.

Aangezien de evolutie hierin soms veel sneller gaat dan dat de mens aankan, roept dit regelmatig weerstand op. Jonge, creatieve geesten in de economie zijn dan ook zeer gewenst!

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
info [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                 +32 89 70 25 43

Maaseik               +32 89 56 32 32

Neeroeteren         +32 89 86 46 65