Raad van Bestuur

De scholengemeenschap valt onder het bestuur van de inrichtende macht, Katholiek Secundair Onderwijs Maaseik-Kinrooi VZW. Deze inrichtende macht is juridisch aansprakelijk voor het geboden onderwijs. Kortom, zij bepalen de visie van de scholengemeenschap,  staan in voor het personeelsbeleid en houden toezicht op de financiële middelen.

Deze inrichtende macht wordt geleid door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is een uitvoerend orgaan dat collegiaal optreedt met wettelijke bevoegdheden en bevoegdheden die niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan hen. De mandatarissen die in de Raad zetelen worden voorgedragen door de inrichtende macht en bekrachtigd door de Algemene vergadering. Een aantal van de leden zetelen ook in een commissie samen met personeel en directie. Het doel van deze commissie is advies gevan aan de Raad van Bestuur.

Tenslotte is er naast de Raad van Bestuur ook een dagelijkse bestuur, zij hebben het mandaat van de Raad om bepaalde beslissingen te nemen en/of op te volgen.

De leden:

Rita Broekmans

Hubert Brouns

Geert Caenen

Theo Creemers

Jan Knoops

Erik Rutten

Rik Segers

Geertje Teuwen

Maggy Timmermans

Tonny Vanderhoven

Heb je een vraag voor de Raad van Bestuur?

Als je een vraag hebt voor de leden van de Raad van Bestuur kan je onderstaand contactformulier invullen.

CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.
Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool (1ste-2de jaar)
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT (vanaf 3de jaar)
 +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

CLW / Duaal Leren +32 89 56 81 86