DE OUDERRAAD: De brug tussen ouders en school

MISSION STATEMENT:

de ouderraad wil een brug slaan tussen de individuele belangen van ouders en leerlingen en de maatschappelijke rol van de school.

 • door de schoolwerking te ondersteunen en de ouders hierbij te betrekken
 • door op te treden als spreekbuis van ouders naar de school en omgekeerd
 • door de deelname van ouders aan de participatieorganen te bevorderen, te ondersteunen en er attent voor te zijn dat deze participatieorganen een weerspiegeling zijn van onze schoolpopulatie, met een speciale aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare groepen
 • door de reputatie en het imago van de school en onze kinderen te vrijwaren en te bevorderen
 • door de school mogelijke oplossingen aan te reiken vanuit een gezinsperspectief

 

Hoe willen we dit doen?

 • traditioneel organiseren we een aantal activiteiten zoals een jaarlijkse restaurantdag en een kienavond (dit jaar helaas geannuleerd owv corona). De opbrengst zal de school aanwenden voor onze kinderen
 • wat meer “out of the box” is de co-creatie ouders /school. Hiermee bedoelen we enerzijds het betrekken van ouders bij het leerproces van hun kinderen en anderzijds het betrekken van de school bij de leefwereld van ouders en kinderen.

 

Hoe zien we deze co-creatie in de praktijk?

Ouders, school en leerlingen willen gesprekspartners worden en samen nadenken en communiceren over school gerelateerde thema’s. 

 • Waar zijn de jongeren mee bezig, wat boeit hen of juist niet? 
 • Hebben ouders zicht op de werking van de school en hoe voelen de jongeren zich op school?
 • Voelen de jongeren zich veilig naar en op school?
 • Hoe leeft de school thuis? Wat weten de ouders over de school, wat vertellen tieners thuis, wat vragen de ouders?
 • Is er keuzestress bij ouders en kinderen bij het kiezen van een school of een studierichting?
 • Wat heeft ouders doen kiezen voor deze school? Wat verwachten ouders van de school( geen individuele gevallen),hoe kunnen we de afstand tussen ouders en school verkleinen?

Samen met de school organiseren we informele gespreksmomenten in kleine groepjes van max.15 personen met een hapje en een drankje om over een aantal van deze items van gedachten te wisselen.

De Ouderraad praktisch:
De ouderraad van Mosa-RT bestaat uit een dagelijks bestuur van twee personen ( voorzitter en secretaris) met daarrond een groep ouders die mee vergaderen en mee helpen met het organiseren van activiteiten en/of het aanbrengen en uitwerken van ideeën. 

Voel je je betrokken, wil je je mee inzetten voor je kind en school, heb je frisse ideeën?
Kom uit je zetel, leg dat boek weg, laat je partner een avond voor de kinderen zorgen, doe de tuin morgen en neem contact op met ons.

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Sha Schoolmeesters
Secretaris: Ingrid GijsenLeden:

Patrick Franken 
Rachel Janssen
Silke Kaub
P. Krekels
Wout Merken
Veerle Monnens
Gerrie Polinder
Johan Soons
Damien Tindemans
Jolanda van de voort
Lilian van Eijk

Heb je een vraag voor de ouderraad?

Als je een vraag hebt voor de leden van de ouderraad kan je onderstaand contactformulier invullen

CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.
Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool (1ste-2de jaar)
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT (vanaf 3de jaar)
 +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

CLW / Duaal Leren +32 89 56 81 86

 

                         

Comments