VakantieTAAKlessen tweede of derde graad

Geachte ouder(s)

Onze school biedt een aantal vakantietaaklessen aan om uw zoon en/of dochter te ondersteunen bij het maken van hun vakantietaak.

  • VAKANTIETAAK WISKUNDE
    Samen met de vakleerkrachten wiskunde bieden we vakantiecursus aan waarin uw dochter of zoon extra ondersteuning krijgt.  Uw kind kan de vakantietaak samen met een leerkracht wiskunde overlopen en er wordt extra geoefend op de leerstof waar uw kind moeite mee heeft. Op deze manier kan uw kind nog beter zijn tekorten voor het vak wegwerken. De lessenreeks eindigt ook met een test.  

 

  • VAKANTIETAAK FRANS
    Samen met de vakleerkrachten wiskunde bieden we vakantiecursus aan waarin uw dochter of zoon extra ondersteuning krijgt. Uw kind kan de vakantietaak samen met een leerkracht Frans overlopen, er is ruimte om extra oefeningen te maken en er wordt extra ingezet op grammatica, woordenschat en communicatieve vaardigheden. Op deze manier kan uw kind nog beter zijn tekorten voor het vak wegwerken. 

Inschrijven voor een vakantietaakles kan tot donderdag 4 juli!
De kostprijs is 50 euro.

Tenslotte stellen we duidelijk dat een vakantietaakcursus niet verplicht is, maar aangeboden wordt als een bijkomende dienst van de school.

Met vriendelijke groeten

Directie Campus Mosa-RT

Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
info [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                 +32 89 70 25 43

Maaseik               +32 89 56 32 32

Neeroeteren         +32 89 86 46 65