Welkom

Het is onze grootste wens en zorg dat je je bij ons thuis voelt. Daarom staan wij voor “warme duidelijkheid”

Wij bieden je een duidelijk dag verloop met evenwicht tussen studie en ontspanning, privacy op je eigen kamer en groepsactiviteiten.
Je vindt bij je opvoeders een luisterend oor, een schouderklopje of een troostend gebaar.

Daarom steunen we je in je persoonlijke ontwikkeling en krijg je “groeikansen”. Je leert jezelf beter kennen in relatie tot anderen. Ons Schoolhouse is voor jou de ideale oefenplaats om te leren omgaan met anderen en om conflicten te leren oplossen onder de coachende aanwezigheid van de opvoeders. Je bouwt zelfvertrouwen op en ontwikkelt je talenten via ons variërende aanbod aan activiteiten.

Leercoaching is een belangrijke opdracht van ons Schoolhouse.  De opvoeders zorgen voor een rustig studieklimaat en helpen je om je leer –en werkmethode te optimaliseren.
Samen met jou zoeken ze naar wat je kan helpen om tot goede studieresultaten te komen. Wij helpen je om na een teleurstelling weer vooruit te kijken, en nemen het je niet kwalijk wanneer het even mis gaat.

Samen met ons werk je in wederzijds vertrouwen aan belangrijke waarden als: eerlijkheid en verantwoordelijkheid, openheid en solidariteit, respect en engagement.

Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool (1ste-2de jaar)
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT (vanaf 3de jaar)
 +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

CLW / Duaal Leren +32 89 56 81 86