Leerlingenbegeleiding

Drie belangrijke pijlers

Bij de leerlingenbegeleiding kunnen leerlingen terecht voor problemen van diverse aard. 

Leren leren: begeleiden en ondersteunen bij het leren en studeren
Leerlingen die moeite ondervinden bij het verwerken van de leerstof worden door hun vakleerkracht opgevangen en met raad en daad bijgestaan. Dit kan aangevuld worden met ondersteuning door de leercoach. Op die manier staan leerling en ouders er niet alleen voor!

Leren leven: hulp en ondersteuning bij het volwassen worden
Leren is belangrijk, maar je goed voelen ook. Overigens wie zich goed voelt, presteert beter. Jonge mensen hebben wel eens vragen bij het leven en hun toekomst en functioneren ook wel eens niet zoals wij het willen! Met hun vragen kunnen zij altijd terecht bij de klassenleraar of bij iemand van de interne leerlingenbegeleiding.

Leren kiezen: nauw betrokken bij de schoolloopbaanbegeleiding
De eerste graad heeft een duidelijke observerende en oriënterende functie: welke studierichting in de tweede graad is voor mij het meest aangewezen op basis van mijn capaciteiten en interesses? Omdat we een juiste keuze belangrijk vinden, investeren we in de begeleiding van dat keuzeproces. Dat gebeurt door de klassenleraar.

Op bepaalde momenten in de schoolloopbaan moet de leerling en zijn ouders een keuze maken voor de toekomst: welke studierichting is voor mij het meest aangewezen op basis van mijn interesses en mijn capaciteiten? Omdat we een juiste keuze belangrijk vinden, investeren we in de begeleiding van dat keuzeproces. Dat gebeurt door de klassenleraar samen met de coördinator "leren kiezen" en de leercoaches.

Wie is wie

Diensthoofd leerlingenbegeleiding Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT
Dana Vliegen
Coördinator ILB eerste graad
Sophie Meuleman

Leren leren
Vestiging Kinrooi:
Dorien Peeters, Christiane Moors
Vestiging Maaseik:
Ruth Tiesters, David Dreesen
Vestiging Neeroeteren:
Jessica van den Bossche, Nele Lowet

Bovenbouw, leerlingenbegeleiding:
Ivan Kwanten, Thieu Gielen, Jacintha Brand, Kalien Maes, Patricia Janssen
Dyslexiecoördinatie;
Monique Oosterbos, Jeannine Schoutedenen
Dyscalculiecoördinatoren:
Liesbeth De Baets, Sandra Verheyen               

 

 

 Leren leven
Vestiging Kinrooi:
Silke Geerlings - Aline Stevens
Vestiging Maaseik:
Line Paredis - Lindsay Damiaens
Vestiging Neeroeteren:
Cathy Moons - Jessica van den Bossche

Bovenbouw, eerste lijn - secretariaat:
Joris Janssen, Lenore Schuurmans, Liesbeth Geebelen, Inge Gielen, Martina Deckers, Carlo Schiepers
Bovenbouw, tweede lijn - begeleiding:
Kalien Maes,Karolien Corstjens, Greet Kerkhofs, Lut Leen, Niekol Essers, Sabrina Dhont, Sarah Vaesen
Leerlingenadministratie:
Rosette Gijsen, Lindsay Moermans, Dalia Lecocq, Christel Bongaerts


Leren kiezen Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT
Pieter Kenis

Praktische vragen
Hiermee kunnen leerlingen terecht bij het secretariaat.        

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Samenwerking met Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT

Naast de interne leerlingenbegeleiding werkt het Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Maaseik. Medewerkers van het VCLB, geen personeelsleden van Mosa-RT, worden op vraag ingeschakeld in de leerlingenbegeleiding. De samenwerking met het VCLB berust op een aantal afspraken, die Bijzondere Bepalingen worden genoemd.

Wil je meer weten over het Centrum voor Leerlingenbegeleiding klik dan hier!

Print-vriendelijke versiePDF versie