Dagindeling

Lesdagen (dagindeling)


08.20 uur Aanvang van de lessen
10.00 uur Een pauze van 15 minuten
11.55 uur Middagpauze
12.45 uur Start van de middag lessen
14.25 uur Pauze van 15 minuten
15.30 uur Einde van de lesdag of 16.20 uur

In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling.

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                +32 89 70 25 43
Maaseik               +32 89 56 32 32
Neeroeteren         +32 89 86 46 65

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86

 

                         

Comments