Wetenschappen & techniek

Wetenschappen & techniek

In dit belangstellingsgebied brengen we het beste van deze twee werelden samen: de theorie van de wetenschappen, de daarbij horende techniek maar ook de praktische uitvoering daarvan. Dit geeft 11 studierichtingen in de tweede graad en 15 studierichtingen in de derde graad! Hoe verschillend ook, in elk van deze studierichtingen draait het om uitdenken en construeren of om toepassen en uitvoeren.

Sommige studierichtingen dagen leerlingen uit om in de hoogste graad van abstractie te redeneren vanuit een wetenschappelijke methodiek die zich richt op onderzoeken en ontwerpen. Dit is een goede voorbereiding op universitair onderwijs. In andere studierichtingen ligt er een grotere klemtoon op het technisch proces en op probleemoplossend denken. In de meest praktische opleidingen gaat het om het aanleren van specifieke technische vaardigheden om de ontwerpen uit te voeren.

De leerlingen uit dit belangstellingsgebied zijn ofwel klaar voor het hoger onderwijs of ze zijn direct inzetbaar op de arbeidsmarkt, waar ze bovendien erg gewild zijn vanwege hun vakbekwaamheid.

In de brochure hieronder vind je alle informatie m.b.t. het leerlingenprofiel, de doorstromingsmogelijkheden, toekomstmogelijkheden en vakken- en urenroosters per week.

Derde graad
Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool (1ste-2de jaar)
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT (vanaf 3de jaar)
 +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

CLW / Duaal Leren +32 89 56 81 86

 

                         

Comments