Welzijn & maatschappij

Dit brede belangstellingsgebied presenteert een waaier aan studierichtingen die aandacht schenken aan de mens, zijn welbevinden en zijn functioneren in de samenleving. In de theoretische studierichtingen bestudeer je het gedrag en de ontwikkeling van mensen als individu en in groep. Waar mensen een maatschappij vormen, ontstaat de behoefte aan wetgeving en politiek, verschijnen kranten, tv en internet, worden ideeën verspreid via kunst en cultuur. Deze studierichtingen bereiden voor op een aantal bachelor- en masteropleidingen. In de meer praktische opleidingen van dit belangstellingsgebied verzorg je het uiterlijk van mensen of leer je instaan voor de zorg voor mensen die dit niet zelfstandig kunnen: kinderen, bejaarden … 

Een open geest, communicatievaardigheden, luisterbereidheid en een groot empathisch vermogen of de capaciteit om je in te leven: leerlingen ontwikkelen heel wat specifieke competenties in dit belangstellingsgebied.

In de brochure hieronder vind je alle informatie m.b.t. het leerlingenprofiel, de doorstromingsmogelijkheden, toekomstmogelijkheden en vakken- en urenroosters per week.

Derde graad
Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool (1ste-2de jaar)
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT (vanaf 3de jaar)
 +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

CLW / Duaal Leren +32 89 56 81 86