Hout constructie- en planningstechnieken

Inhoud van de opleiding

UREN PER WEEK (32)

 • Communicatie (2 uren)
  In dit vak wordt een mix van communicatie en zakelijk Nederlands gegeven. Het vak leunt sterk aan bij de items die op dat moment aan bod komen.

 • Duits (2 uren)
  In dit vak wordt een grondige basis Duits gegeven; het bereidt voor op een 3-daag studiebezoek en leert je omgaan met het Duitstalige vakjargon in de technische vakken.

 • Uitvoeringstechnieken (7 uren)
  Aanleren van technieken en het eigen maken van verschillende softwarepakketten ter ondersteuning van hout-bouw en hout-meubel gerelateerd, uitwerken van een totaalopdracht in kader van de stageopdracht en CNC-opdracht. Voorbeelden: houtskeletbouw, ramen, trappen, industriële meubelproducties, mallen voor betonelementen, planning, lay-out, interieurelementen ...

 • Planning en organisatie (4 uren)
  Hier worden onder andere bedrijfsplanning, kostprijsberekening, optimalisatie, IKZ-principes, lay-out-studies en zelfevaluaties behandeld en dit volgens de gangbare technieken en beschikbare software, met voortdurende aandacht voor kwaliteitszorg. Dit alles met affiniteit in de interieur- als hout-bouwsector.

 • Lab CAD CAM (7 uren)
  Van intensieve analyse van CNC-problematiek tot zelfstandig programmeren en bedienen van de meest recente CNC-gestuurde machines zoals 5-assige freesmachines maar ook zaag- en 4-zijdige schaafmachines met de meest recente software.

 • Machineanalyse (2 uren)
  Hier leert men problemen in machines en productielijnen detecteren om zo de juiste onderhoudstechnicus te kunnen inschakelen.

 • Stage (8 uren)
  Eén periode in de interieur- en één periode in de hout-bouwsector: na een kennismaking met het stagebedrijf (1 week) krijgen de leerlingen een geïntegreerd project toegewezen wat raakpunten heeft met 'werkvoorbereiding'.  Deze totaalopdracht wordt begeleid en ondersteund door de stagebegeleider van de school en door de stagementor in het bedrijf.

Veelgestelde vragen!

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?

 • Houttechnieken is de logische vooropleiding.
 • Gemotiveerde leerlingen die in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs binnen hetzelfde studiegebied, zoals een 7de specialisatiejaar, kunnen instromen.

 
Waarom kies je voor deze studierichting?

 • Je leert houtconstructie- en planningstechnieken ontleden en uitwerken. Je leert het productieproces voorbereiden (situatieschetsen, CAD/CAM/…) aan de hand van planningstechnieken die gebruikt worden in bedrijven.

 • Je leert o.a.:
  - de werkomgeving binnen de totaalopdracht in functie van constructie- en planningstechnieken, veilig organiseren,
  - de totaalopdracht in functie van constructie- en planningstechnieken analyseren,
  - je informeren, contacten leggen en communiceren in functie van de opdracht en de latere tewerkstelling
  - de totaalopdracht in functie van constructie- en planningstechnieken voorbereiden en verwezenlijken,
  - inzicht verwerven in praktische toepassingen van automatiseren binnen de houtverwerkende nijverheid,
  - de uitwerking van een totaalopdracht in functie van constructie- en planningstechnieken opvolgen.
 • Je komt in contact met de bedrijfseconomische en -technische aspecten van een opdracht zoals kostprijsberekening, rendement, ondernemerschap en productiemethoden.

 • Kijken en al doende leren gebeurt tijdens stages in een studie- of planningsbureau in een bedrijf, zodat je aan het einde van dit specialisatiejaar zelfstandig de totaalopdracht van een project kan opvolgen.


Wat na deze studierichting?
 

 • De studierichting is een voorbereiding voor een job als werkorganisator, technisch bediende, of als schakelpersoon tussen aankoop, productie en verkoop in een houtverwerkend bedrijf.

 • Als je gemotiveerd bent en je je flink kan inzetten, hoort een professionele bacheloropleiding aan de hogeschool (Leraar secundair onderwijs, Houttechnologie, Interieurvormgeving ...) tot de mogelijkheden.


Nood aan meer info? Stuur een e-mail naar Roland Swennen (TAC Hout), roland [dot] swennen [at] mosa-rt [dot] be

 

Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool (1ste-2de jaar)
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT (vanaf 3de jaar)
 +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

CLW / Duaal Leren +32 89 56 81 86