Domeinoverschrijdende studierichtingen

Domeinoverschrijdende studierichtingen zijn zeer sterke abstract-theoretische opleidingen waarin je gedurende je hele schoolloopbaan volop zal uitgedaagd worden.
Deze studierichtingen zijn een prima voorbereiding om met succes te kunnen doorstromen naar een brede waaier aan opleidingen aan de universiteit of hogeschool.

Alle studierichtingen maken deel uit van de doorstroomfinaliteit (D).

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                +32 89 70 25 43
Maaseik               +32 89 56 32 32
Neeroeteren         +32 89 86 46 65

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86