Hallo toekomstige leerling!

Via het tabblad studieaanbod aan de linkerkant krijg je heel wat informatie over de mogelijke studierichtingen in onze bovenbouw.
Jammer genoeg kunnen we geen opendeurdag organiseren dit schooljaar. O
m jullie toch de kans te bieden om op al jullie vragen een antwoord te krijgen, organiseren we een live chat en geven we de mogelijkheid om onze campus te bezoeken in je bubbel.

   

 

Onderwijscampus 2e en 3e graad

Op onze onderwijscampus werken leraren en directie vanuit een pedagogische en didactische visie. Het studieaanbod is zo opgesteld dat we uw kind optimaal kunnen begeleiden bij zijn of haar verdere onderwijsloopbaan.

Vanuit ons christelijk engagement stellen we de eigenheid van iedere leerling centraal. We bekommeren ons om alle leerlingen, elk met hun eigen noden en behoeften. We bieden onderwijs dat jongeren nieuwsgierig maakt naar de toekomst en we leren hen stapsgewijs hun interesses en talenten te verkennen.

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                +32 89 70 25 43
Maaseik               +32 89 56 32 32
Neeroeteren         +32 89 86 46 65

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86