Internationale meeting ‘Don’t be fuelish’

Als onderdeel van het internationaal uitwisselingsproject ‘Don’t be fuelish’, waaraan de leerlingen van 5 Wetenschappen en 5 Humane wetenschappen deelnemen, vond er op campus Mosa-RT een internationale meeting plaats van woensdag 17 en met maandag 22 januari. Van onze Duitse partnerschool in Aschaffenburg (Maria-Ward-Schule) waren er 14 leerlingen en 2 leerkrachten. Onze leerlingen werkten samen met hen intensief rond het thema ‘energie’. De leerlingen verbleven in gastgezinnen en ook andere klassen (6 Economie-Moderne Talen, 6 Latijn-Moderne Talen, Moderne Talen-Wiskunde en 5 Sociale en technische wetenschappen) speelden een actieve rol in de begeleiding van onze Duitse gasten. Er was onder meer een rondleiding op school in het Duits, een kookworkshop knapkoek, een stadsspel in het Engels, presentaties over energie, een energiedebat met ambassadeurs van de vzw GreenVille en een daguitstap naar Amsterdam.

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
info [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                 +32 89 70 25 43

Maaseik               +32 89 56 32 32

Neeroeteren         +32 89 86 46 65