Geslaagde partnerdag

Mosa-RT: geslaagde partnerdag!

Scholengemeenschap Mosa-RT werkt al jaren nauw samen met diverse partners in het werkveld en dat is niet toevallig: “We proberen op die manier de leerdoelen voor onze leerlingen én levensechter én aantrekkelijker te maken. En dat werkt”, vertelt Hilde Bollen, directeur van Mosa-IC dat instaat voor avondonderwijs, cursussen op maat en contacten met de diverse sectoren. “Leerlingen beseffen dat de leerstof concreet kan toegepast worden in reële situaties en allicht verhoogt dat hun motivatie en meteen de kwaliteit van onze opleidingen.” De samenwerking gaat ver en daarom wordt die elk jaar grondig geëvalueerd op een partneroverleg. “Dit jaar hebben we ook 3 nieuwe partners gepresenteerd: Studio Segers, Blue Tea en Kronos. Die laatste twee zijn hoogtechnologische ICT-bedrijven die erg actief zijn op het vlak van virtual & augmented reality, serious games en smart engines. Het lesgeven van de toekomst is bij ons eigenlijk al begonnen!”

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
info [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                 +32 89 70 25 43

Maaseik               +32 89 56 32 32

Neeroeteren         +32 89 86 46 65