7 Auto-elektriciteit legt examen af

De leerlingen van het 7de specialisatiejaar Auto-elektriciteit hebben een tweedaagse opleiding gevolgd om het HEV2-certificaat te behalen. HEV staat voor Hoogvoltage Elektrische Voertuigen. Dit hebben onze leerlingen nodig om in de toekomst te mogen werken aan elektrische en hybride wagens.

En zo een opleiding is niet niks: twee dagen theorie volgen en studeren, daarna volgt een theoretisch examen met als afsluiting een praktische proef. Via een wedstrijd op het autosalon heeft de school twee elektrische auto’s gewonnen waaraan onze leerlingen, na het behalen van het certificaat, mee kunnen werken.

De technologie evolueert zo snel in de auto-industrie dat levenslang leren in deze sector echt noodzakelijk is. Dat doen we door een nauwe samenwerking met Diagnose Car. Zij geven scholen toegang tot een variatie aan moderne auto’s met netwerktechnologie, diagnoseapparatuur en technische gegevens. Alle deelnemende leerkrachten krijgen Train the trainersessies in functie van de wagens die ze ontvangen. Door deze professionalisering van onze leerkrachten krijgen onze leerlingen de nodige basiscompetenties mee en blijft onze school bij in een snel evoluerende sector. De auto’s en apparatuur worden telkens voor een periode van 5 maanden ter beschikking gesteld en worden na die periode gecontroleerd, opgehaald en vervolgens overgebracht naar een volgende school. Zo kunnen alle leerlingen op een kwaliteitsvolle manier oefenen met de moderne wagens en apparatuur.

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
info [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                 +32 89 70 25 43

Maaseik               +32 89 56 32 32

Neeroeteren         +32 89 86 46 65

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86