VCA: opleiding + examen (Veiligheid Checklist Aannemers)

Om in sommige bedrijven, zelfs voor je stage, aan de slag te kunnen moet je een VCA-attest hebben. Daarom kan je via ons een opleiding volgen en daaropvolgend het bijhorende examen afleggen.

We bieden 2 mogelijheden aan om je voor te bereiden voor het examen.

  • Mogelijkheid 1: je wil voorbereidende lessen volgen!
    Je volgt 2 lessen op woensdagnamiddag van 12.45 uur tot 15.45 uur. Volgend op de tweede les leg je je examen af.
  • Mogelijkheid 2: je leert zelfstandig a.d.h.v. het digitaal leerpakket
    Je bereidt je zelfstandig voor op het examen door gebruik te maken van het digitaal leerpakket.

De examens gaan telkens door volgend op de laatste voorbereidende les. 

Alle communicatie verloopt via smartschool (uitgezonderd leerlingen CLW).

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
info [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                 +32 89 70 25 43

Maaseik               +32 89 56 32 32

Neeroeteren         +32 89 86 46 65

                 

Comments