VCA: opleiding en examen (Veiligheid Checklist Aannemers)

Om in sommige bedrijven, zelfs voor je stage, aan de slag te kunnen moet je een VCA-attest hebben. Daarom kan je via ons een opleiding volgen en daaropvolgend het bijhorende examen afleggen.

Mogelijkheid A: je wil voorbereidende lessen volgen!
Er worden 3 lesreeksen ingericht met maximaal 25 deelnemers per reeks. Iedere reeks bestaat uit 2 lesdagen. De lessen gaan telkens door op woensdagmiddag van 12.45 uur tot 15.45 uur.

Reeks

Lesdagen

Inschrijven kan tot …

Reeks 1

Woensdag 12 en 19 oktober 2022

Zondag 2 oktober of volzet

Reeks 2

Woensdag 16 en 23 november 2022

Zondag 6 november of volzet

Reeks 3

Woensdag 18 januari en 25 januari 2023

Zondag 8 januari 2023 of volzet

Mogelijkheid B: je leert zelfstandig a.d.h.v. het digitaal leerpakket

Na inschrijving en ontvangst van je betaling sturen we je de inloggegevens toe om je zelfstandig voor te bereiden voor het examen. Er wordt je een examendatum toegewezen.

Het examen

De gewone examens gaan telkens door volgend op de laatste voorbereidende les. De eerste 10 deelnemers starten om 16 uur, na voltooiing sluit de volgende deelnemer aan. De examinator bepaalt op het moment zelf de startvolgorde.
Het voorleesexamen gaat de dag volgend op de laatste lesdag per reeks door. Het juiste tijdstip wordt vooraf meegedeeld aan de deelnemers. Enkel leerlingen met een attest dyslexie hebben recht op een voorleesexamen.
Kostprijs van het examen is 25 euro, uitgezonderd bepaalde studierichtingen (zie achterzijde).

Herkansen voor het examen is altijd betalend, ongeacht welke klas je zit.

Overzicht kosten

Mogelijkheid A: 25 euro (examen) + 40 euro (volgen lessen) + 15 euro (adm. kost) = 80 euro
Leerlingen met vrijstelling kostprijs examen = 55 euro

Mogelijkheid B: 25 euro (examen) + 25 euro (digitaal pakket) + 15 euro (adm. kost) = 65 euro
Leerlingen met vrijstelling kostprijs examen = 40 euro

Vrijstelling of niet

Leerlingen van klassen “zonder vrijstelling” kostprijs examen:
Auto (5 en 6AU) - Lassen en Constructie (5 en 6LC) - Mechanische vormgevingstechnieken (5 en 6MV) - Werktuigmachines (5 en 6WM) - Auto-elektriciteit (7AE) Computergestuurde werktuigmachines (7CW) - Mechanica constructie- en planningstechnieken (MCP) – Foto lassen (7FL)

Leerlingen van klassen “met vrijstelling” kostprijs examen (reeds examen afgelegd = geen vrijstelling):
Bouw- en houtkunde (5 en 6TBH) - Centrale verwarming en sanitaire installaties (5 en 6CV) - Elektrische installaties (5 en 6EI) - Elektrische installatietechnieken (5 en 6EIT) - Houtbewerking (5 en 6HB) - Houtbewerking snijwerk (5 en 6HSNC) -Houttechnieken (5 en 6HTT) - Industriële elektriciteit (7IE) - Verwarmingsinstallaties (7VI) - CLW bouw, hout en elektriciteit - Bijzondere schrijnwerkconstructies (7BS) - Stijl- en designmeubelen (7SD) - Houtconstructie- en planningstechnieken (HCP)

Herkansen voor het examen is altijd betalend, ongeacht welke studierichting je volgt.

 

Klik hier als je je wenst in te schrijven!

Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86

 

                         

Comments