VakantieTAAKlessen wiskunde

Uw dochter of zoon heeft dit schooljaar een vakantietaak voor het vak wiskunde gekregen. Door de vakantietaak te verwerken kan uw kind de tekorten in zijn kennis en vaardigheden voor het vak wegwerken, zodat hij goed gewapend begint aan het nieuwe schooljaar. De vakantietaak is zodanig opgesteld dat uw dochter of zoon die zonder begeleiding vanuit de school kan maken. We zien evenwel dat sommige leerlingen baat hebben bij extra ondersteuning bij het verwerken van de vakantietaak.

Daarom bieden we samen met de vakleerkrachten wiskunde een andere mogelijkheid: een vakantiecursus waarin uw dochter of zoon die extra ondersteuning krijgt. Deze cursus loopt van woensdag 19 augustus tot en met woensdag 26 augustus, gedurende 2 lesuren in de voormiddag. Uw kind kan de vakantietaak samen met een leerkracht wiskunde overlopen en er wordt extra geoefend op de leerstof waar uw kind moeite mee heeft. Op deze manier kan uw kind nog beter zijn tekorten voor het vak wegwerken. De lessenreeks eindigt ook met een test. De kosten die aan de cursus verbonden zijn, bedragen 50 EUR. We willen graag nog duidelijk stellen dat de cursus niet verplicht is, maar aangeboden wordt als een bijkomende dienst van de school.

Inschrijven kan tot zondag 5 juli. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de lessenreeks geannuleerd. U wordt via een bevestigings- of annuleringsmail op de hoogte gebracht.

 

Opgelet: deze cursus is enkel bedoeld voor eigen leerlingen tweede graad met een vakantietaak wiskunde

 

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
info [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                 +32 89 70 25 43

Maaseik               +32 89 56 32 32

Neeroeteren         +32 89 86 46 65

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86

 

                         

Comments