VakantieTAAKlessen wiskunde

De vakantietaakcursus wiskunde heeft als doel een tekort aan kennis en vaardigheden voor het vak weg te werken met de nodige ondersteuning van een vakleerkracht. De taak wordt overlopen en er wordt extra geoefend op de leerstof. De lessenreeks eindigt met een test.
Opgelet: bij deelname aan de vakantiecursus hoeft de leerling vooraf niet aan de de vakantietaak te werken, alle oefeningen worden namelijk in de cursus zelf behandeld.

Wat je moet weten?

  • De cursus loopt van maandag 16 augustus tot en met maandag 23 augustus
  • De lessen gaan door van 10.15 uur tot 11.55 uur. 
  • Inschrijven kan tot en met zondag 4 juli, daarna worden de inschrijving afgesloten. 
    Deelnemen kan enkel als vooraf (dus ten laatste 4 juli) bent ingeschreven!
  • De cursus is enkel toegankelijk voor "eigen" leerlingen van de tweede graad (3e en 4e middelbaar). 

 

Helaas inschrijven is niet meer mogelijk na 4 juli. 

Print-vriendelijke versiePDF versie

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                +32 89 70 25 43
Maaseik               +32 89 56 32 32
Neeroeteren         +32 89 86 46 65

Centrum Leren en werken +32 89 56 81 86

 

                         

Comments