In de kijker

Uitslag tombola

De gelukkige winnaars van onze tombola zijn bekend!

Alle winnaars hebben reeds een mail gekregen. Je kan zelf je eigen lotjes nog eens checken via https://mosa-rt.mylotify.com

VakantieTAAKlessen wiskunde

De vakantietaakcursus wiskunde heeft als doel leerlingen van het derde middelbaar met een tekort aan kennis en vaardigheden voor het vak wiskunde weg te werken met de nodige ondersteuning van een vakleerkracht. De taak wordt overlopen en er wordt extra geoefend op de leerstof. De lessenreeks eindigt met een test.
Opgelet: bij deelname aan de vakantiecursus hoeft de leerling vooraf niet aan de de vakantietaak te werken, alle oefeningen worden namelijk in de cursus zelf behandeld.

Wat je moet weten?

Vakantielessen Frans en wiskunde voor leerlingen van het EERSTE leerjaar A

Bij het beëindigen van het 6de leerjaar (groep 8) is er vaak een groep jongeren die om diverse redenen voor de vakken Frans en wiskunde een schoolse achterstand heeft. Om deze leerlingen voor beide vakken beter voor te bereiden op de overstap naar het secundair onderwijs, organiseert Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT vanaf vrijdag 18 augustus tot en met dinsdag 29 augustus 2023 een reeks lessen Frans en een reeks lessen wiskunde.

De deelname in de kosten voor elke reeks bedraagt 55 euro per reeks. De lessen vinden plaats in de eerstegraadsschool vestiging Maaseik. Elke reeks is volledig vrijblijvend en biedt uiteraard geen verdere garanties. 

Uiteraard is deze bijkomende dienstverlening enkel bedoeld voor leerlingen die zich ook daadwerkelijk hebben ingeschreven in het eerste leerjaar A van het Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT.

Lesdagen:

Print-vriendelijke versiePDF versie
Inhoud syndiceren

Eerstegraadsschool (1ste-2de jaar)
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT (vanaf 3de jaar)
 +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

CLW / Duaal Leren +32 89 56 81 86

 

                         

Comments