In de kijker

Steam-Academy

Met een groep enthousiaste leerlingen (Steam Club) maken we jongeren van 8 tot 14 jaar warm voor wetenschappen en techniek! 
Samen met de Steam Club organiseren we een aantal workshops die de passie voor wetenschappen en techniek zeker aanwakkeren. En dat, niet onbelangrijk, op een toffe manier!

VakantieTAAKlessen tweede of derde graad

Geachte ouder(s)

Onze school biedt een aantal vakantietaaklessen aan om uw zoon en/of dochter te ondersteunen bij het maken van hun vakantietaak.

  • VAKANTIETAAK WISKUNDE
    Samen met de vakleerkrachten wiskunde bieden we vakantiecursus aan waarin uw dochter of zoon extra ondersteuning krijgt.  Uw kind kan de vakantietaak samen met een leerkracht wiskunde overlopen en er wordt extra geoefend op de leerstof waar uw kind moeite mee heeft. Op deze manier kan uw kind nog beter zijn tekorten voor het vak wegwerken. De lessenreeks eindigt ook met een test.  

 

Vakantielessen Frans en wiskunde voor leerlingen van het EERSTE leerjaar A

Bij het beëindigen van het 6de leerjaar (groep 8) is er vaak een groep jongeren die om diverse redenen voor de vakken Frans en wiskunde een schoolse achterstand heeft. Om deze leerlingen voor beide vakken beter voor te bereiden op de overstap naar het secundair onderwijs, organiseert Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT vanaf maandag 19 augustus tot en met woensdag 28 augustus 2019 een reeks lessen Frans en een reeks lessen wiskunde.

De deelname in de kosten voor elke reeks bedraagt 55 euro per reeks. De lessen vinden plaats in de eerstegraadsschool vestiging Maaseik. Elke reeks is volledig vrijblijvend en biedt uiteraard geen verdere garanties. 

Uiteraard is deze bijkomende dienstverlening enkel bedoeld voor leerlingen die zich ook daadwerkelijk hebben ingeschreven in het eerste leerjaar A van het Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT.

 

Print-vriendelijke versiePDF versie
Inhoud syndiceren

Campus  Mosa-RT  +32 89 56 30 59 
info [at] mosa-rt [dot] be

Eerstegraadsschool
Kinrooi                 +32 89 70 25 43

Maaseik               +32 89 56 32 32

Neeroeteren         +32 89 86 46 65